Keni arritur nje domain i cili është në pritje të verifikimit të detajeve të kontaktit

Që nga data 1 Nëntor 2019, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) ka mandatuar që të gjithë regjistruesit e akredituar nga AKEP të fillojnë verifikimin dhe përditësimin e informacionit të kontaktit WHOIS për të gjitha regjistrimet e reja të domeneve dhe modifikimet e kontaktit të Registranteve.

Pse është pezulluar ky domain ()?

Të dhënat e kontaktit të Regjistruesit për këtë domain kërkojnë modifikim

Në mënyrë të veçantë një emër, mbiemri, emri i kompanisë (nëse ka), qyteti, shteti, kodi ZIP dhe informacione personale shtesë duhet të përditësohen.

Nëse jeni pronar domeni, riaktivizoni faqen tuaj

Ju lutemi vizitoni portalin e klientit My Host.al për të përditësuar detajet e kontaktit të domainit tuaj në mënyrë që të riaktivizoni domainin tuaj.

YKëtu mund të gjeni një udhëzues të detajuar për përditësimin e informacionit të kontaktit. here.

My Host.al Customer Portal